KNJIGE

 Edicija Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Zatvorena vrata budućnosti: rano napuštanje srednjoškolskog obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


posebna izdanja

Vladimir Strugar (2011.), Zatvorena vrata budućnosti: rano napuštanje srednjoškolskog obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 1. Str. 95

Recenzent: akademik Leo Budin

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Summary. Literatura. Kazalo imena. Kazalo pojmova.

 

Autor u knjizi objašnjava pojam rano napuštanje srednje škole, pojavu koju mnogi autori u svijetu nazivaju „tiha epidemija“. Objašnjava posljedice ranog napuštanja srednje škole za učenike i društvo, a na temelju trogodišnjeg praćenja stanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, utvrđuje uzroke ranog napuštanja srednje škole (koji potječu iz obiteljskog, školskog i društvenog okruženja) te predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti društvo i škola.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  http://dizbi.hazu.hr/object/26529

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište – vojna općina – slobodni grad


posebna izdanja

Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište – vojna općina – slobodni grad

Željko Karaula (2019.), Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište – vojna općina – slobodni grad. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 9. Str. 376

Recenzenti: akademik Nikša Stančić, dr. sc. Vjenceslav Herout

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

 

Riječ gradonačelnika. Predgovor. I. Grubišnopoljsko područje do dodjeljivanja sajamske povelje vojnoj općini Grubišno Polje (1786.). II. Vojna općina Grubišno Polje u razdoblju 1786. – 1872. godine. III. Grubišno Polje nakon sjedinjenja s Civilnom Hrvatskom do kraja prvoga svjetskog rata. IV. Grubišnopoljski kraj u novoj jugoslavenskoj državi 1918.–1941. V. Grubišno Polje i grubišnopoljski kraj u Drugom svjetskom ratu 1941.–1945. VI. Grubišno Polje u Socijalističkoj Jugoslaviji 1945.–1991. VII. Raspad Jugoslavije, Domovinski rat i stvaranje Republike Hrvatske: politika – vojne operacije – društvo 1990.–2010. Sažetak. Summary. Izvori i literatura. Kratice. Kazalo imena. O autoru.

 

Riječ gradonačelnika. Predgovor. I. Grubišnopoljsko područje do dodjeljivanja sajamske povelje vojnoj općini Grubišno Polje (1786.). II. Vojna općina Grubišno Polje u razdoblju 1786. – 1872. godine. III. Grubišno Polje nakon sjedinjenja s Civilnom Hrvatskom do kraja prvoga svjetskog rata. IV. Grubišnopoljski kraj u novoj jugoslavenskoj državi 1918.–1941. V. Grubišno Polje i grubišnopoljski kraj u Drugom svjetskom ratu 1941.–1945. VI. Grubišno Polje u Socijalističkoj Jugoslaviji 1945.–1991. VII. Raspad Jugoslavije, Domovinski rat i stvaranje Republike Hrvatske: politika – vojne operacije – društvo 1990.–2010. Sažetak. Summary. Izvori i literatura. Kratice. Kazalo imena. O autoru.

Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka.


posebna izdanja

Mira Kolar-Dimitrijević (2012.), Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka.

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 2. Str. 163

Sunakladnik: Izdavačka kuća Srednja Europa Zagreb

Recenzenti: akademik Miroslav Šicel, akademik Krešimir Nemec

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Urednik: Vladimir Strugar

Literatura i izvori. Kazalo imena.

 

O Mati Lovraku (1899.-1974.), autoru brojnih pripovijedaka i romana za djecu, pisali su mnogi hrvatski autori. Nastojali su opisati Lovrakovo književno stvaranje kao cjelovit opus ili pak pojedine teme ili tematska područja, a tim se nastojanjima pridružuje i ova knjiga autorice Mire Kolar-Dimitrijević, polazeći od spoznaje da na svako književno djelo, više ili manje, utječu obilježja određena vremena. Autorica proučava Lovrakova djela i pronalazi tragove društvenih, socijalnih, ekonomskih, političkih i odgojno-obrazovnih utjecaja na radnju pripovijedaka, romana, karakterizaciju likova, po(r)uku koju je Lovrak, kao učitelj i pedagog, uputio čitateljima, posebno mladima.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Povijest Bjelovara: naseljavanje, vojna uprava, slobodni grad


posebna izdanja

Hrvoje Petrić; Željko Holjevac; Željko Karaula (2013.), Povijest Bjelovara: naseljavanje, vojna uprava, slobodni grad. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 3. Str. 502

Recenzenti: akademik Nikša Stančić, akademik Franjo Šanjek

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Urednik: Vladimir Strugar

Summary. Kronologija. Kazalo imena.

 

Sadržaj knjige Povijest Bjelovara: od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata strukturiran je u tri međusobno povezane cjeline.

Hrvoje Petrić u prvoj cjelini pod nazivom Bjelovarsko područje do osnivanja Bjelovara (1756.) donosi podatke o naseljavanju prostora Bjelovara od prapovijesti te prikazuje taj proces. Opisuje političke i upravne promjene u srednjem vijeku, djelovanje katoličkih župa, stanje u gospodarstvu i naselja, posebno naselja Bjelovar i Beloblatje (Beloblaće) te kulturna zbivanja i znamenite osobe u doba humanizma, bjelovarski kraj u ranome novom vijeku i osmanska pustošenja. Važna je pozornost poklonjena postojanju i djelovanju Varaždinskoga generalata do 1756.

Željko Holjevac u cjelini Vojni grad Bjelovar u razdoblju od 1756. do 1871. opisuje nastanak Bjelovara kao vojnoga grada s važnim obilježjima kao što su Vojni komunitet i vojno stanovništvo. Bjelovar, osim što ima vojna obilježja, poprima i civilna/građanska obilježja, što znači da se događaju važne demografske promjene, stvaraju novi društveni odnosi, razvijaju gospodarstvo, školstvo, zdravstvo te kulturni i vjerski život.

U trećoj cjelini Željko Karaula prikazuje razdoblje od 1871. do kraja Domovinskoga rata (1995.) s posebnim osvrtom na razvojačenje Varaždinske krajine i politički, društveni, gospodarski, prosvjetni, zdravstveni, vjerski, kulturni i sportski život Bjelovara. Ističe se važnost utjecajnijih političkih stranaka, pojedinih ideologija i režima na gradski i županijski upravno-teritorijalni ustroj, promjene i razvoj sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske.

Autori su uspjeli već poznate spoznaje i činjenice sintetizirati i povezati u određenom kontekstu te ih obogatiti rezultatima novijih istraživanja, stoga je monografija u ovom trenutku aktualna i suvremena, pa može biti nezaobilazan temelj i poticaj za istraživanje novih povijesnih činjenica o Bjelovaru.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Čitaonice u Grubišnom Polju: kulturni život Grubišnog Polja od razvojačenja 1871. do kraja Drugog svjetskog rata 1945


posebna izdanja

Ilija Pejić (2014.), Čitaonice u Grubišnom Polju: kulturni život Grubišnog Polja od razvojačenja 1871. do kraja Drugog svjetskog rata 1945.  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 4. Str. 126

Recenzenti: Akademik Ante Stamać, akademik Stjepan Damjanović

Glavni i odgovorni urednik:  Slobodan Kaštela

Urednik: Vladimir Strugar

Summary. Izvori i literatura. Kazalo imena.

 

Autor je nastojao rekonstruirati kulturne, prosvjetne, društvene, administrativno-političke te gospodarske okolnosti u kojima su nastale i djelovale čitaonice 80-ih i 90-ih godina 19. stoljeća u Grubišnom Polju koje su bile izraz težnje za slobodnijim građanskim društvom, naobrazbom, kulturom, druženjem, zabavom, ali i za političkim djelovanjem. Čitaonice, koliko god njihov rad u određenim vremenima bio skroman, pokazale su se kao žarišta kulture i doprinijele su izgradnji nacionalnog identiteta.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  http://dizbi.hazu.hr/object/26267

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Iz povijesti zdravstva Bjelovara


posebna izdanja

Dubravko Habek (2015.), Iz povijesti zdravstva Bjelovara. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 5. Str. 404

Recenzenti: akademkinja Vida Demarin, prof. dr. sc. Željko Dugac

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Urednik: Vladimir Strugar

Summary. Bibliografija. Kazalo važnijih imena i pojmova.

 

Knjiga Iz povijesti zdravstva Bjelovara proširuje dosadašnje spoznaje o povijesti zdravstva ne samo Bjelovara nego i šireg bjelovarskog područja. Podaci pokazuju da se može s dosta sigurnosti govoriti da je prva vojna bolnica osnovana već 1760. kao i to da je 1782. u Bjelovaru djelovala bolnica namijenjena potrebama tadašnjeg Vojnog komuniteta i obje Varaždinske pukovnije.

Autor prikazuje stanje zdravstva i zdravstvene regulative u Habsburškoj Monarhiji, metode liječenja u 18. i 19. stoljeću,  utemeljenje prve bjelovarske bolnice, zatim djelovanje bjelovarskih ljekarnika i ljekarništvo, bjelovarskih primaljama i primaljstvo, bjelovarskog zubarstva i časnih sestara milosrdnica od 1884. godine. Prikazuje se ustrojstvo zdravstvene službe Varaždinske (bjelovarske) 16. pukovnije i vojnozdravstvena zbivanja u Bjelovaru tijekom I. svjetskog rata te djelovanje Županijske bolnice u Bjelovaru.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  http://dizbi.hazu.hr/object/30088

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940.: Bibliografija


posebna izdanja

Zorka Renić; Tina Gatalica (2016.), Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940.: Bibliografija.  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 6. Str. 257

Recenzenti: akademik Antun Dubravko Jelčić, akademik Goran Tribuson

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Urednik: Vladimir Strugar

Kratice knjižnica, arhiva, bibliografskih izvora i opće kratice. Uvod. Upute za čitanje Bibliografije. Bibliografija. Kazalo tiskara, autora, urednika, korporativnih tijela i političko-teritorijalnih jedinica, vlasnika i nakladnika časopisa, novina i stručno kazalo. Literatura.

 

Knjiga pridonosi sveobuhvatnom proučavanju nepravedno zapostavljenog tiskarstva u Bjelovaru te pruža pregled tiskarstva u Bjelovaru od prvih tiskanih publikacija sredinom 19. st. do 1940. godine. Bibliografija sadrži 420 bibliografskih jedinica: 371 knjiga te 48 novina i časopisa.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  http://dizbi.hazu.hr/object/31855

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Akademijin Zavod u Bjelovaru 2005. – 2015.: Prilozi za povijest


posebna izdanja

Slobodan Kaštela; Vladimir Strugar (2017.), Akademijin Zavod u Bjelovaru 2005. – 2015.: Prilozi za povijest.  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 7. Str. 208

Recenzenti: akademik Nikša Stančić, akademik Stjepan Damjanović

Glavni i odgovorni urednik: Akademik Franjo Šanjek

Predgovori. Uvod. Zaključak. Conclusion. Literatura. Prilozi. Kazalo imena i pojmova. Zahvale.

 

Autori prikazuju rezultate desetogodišnjeg rada i djelovanja Akademijinog Zavoda u Bjelovaru čiji su osnivači Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija: osnivanje, održani znanstveni skupovi, nakladnička djelatnost, izložbe, Dani Ede Murtića, predavanja, književni susreti, predstavljanje izdanja Zavoda,  Dani otvorenih vrata, rad Znanstvenog vijeća, rad organizacijskih odbora, nagrade i priznanja, knjižnica Zavoda i dr.

 

Dostupno: Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  http://dizbi.hazu.hr/object/37581

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/

Rudolf Bićanić – intelektualac, ideolog, antifašist, ekonomist: Prilozi za biografiju


posebna izdanja

Željko Karaula (2018.), Rudolf Bićanić – intelektualac, ideolog, antifašist, ekonomist: Prilozi za biografiju. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. Knjiga 8. Str. 140

Recenzenti: akademik Dragutin Feletar, akademik Gordan Družić

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Kaštela

Predgovor. Uvod. Zaključak. Conclusion. Bibliografija R. Bićanića. Literatura. Kazalo imena. O autoru.

 

Autor knjige donosi nam do sada nepoznate detalje iz privatnog, političkog i ekonomskog života hrvatskog političara, ekonomskog analitičara, profesora i velikog znanstvenika Rudolfa Bićanića, donosi nam prikaz hrvatske povijesti u prijelomnim vremenima, tijekom i poslije Drugog svjetskog rata. Knjiga sadrži Bićanićevu biografiju, dokumente interne i tajne komunikacije s Josipom Brozom Titom i bibliografiju koja Bićanića portretira kao političara i ekonomista.

 

Dostupno: Digitalna zbirka HAZU (http://dizbi.hazu.hr/): Pristup dokumentu trenutno je uskraćen zbog zaštite autorskih prava.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr/