OSTALA IZDANJA ZAVODA

KATALOZI IZLOŽBI

Izdanja HAZU u fondovima i zbirkama narodnih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske županije


posebna izdanja

Izdanja HAZU u fondovima i zbirkama narodnih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske županije. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. 2011. Str. 32.

 

Tekst pripremili: Ilija Pejić, Vladimir Strugar

U povodu 150. godišnjice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1861. – 2011.) i pet  godina rada Akademijinog Zavoda u Bjelovaru (2005. – 2011.), pripremljena je izložba u Narodnoj knjižnici Petar Preradović Bjelovar koja je bila otvorena za širu javnost od 6. do 31. svibnja 2011. Izložbu prati katalog  u kojem autori prikazuju povijesni razvoj HAZU u proteklih sto i pedeset godina te ukazuju na bogatu nakladničku djelatnost HAZU s naglaskom na njezina izdanja u fondovima i zbirkama u narodnim knjižnicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Dostupno: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (http://www.nsk.hr/).

Digitalna zbirka HAZU (http://dizbi.hazu.hr/): Pristup dokumentu trenutno je uskraćen zbog zaštite autorskih prava.

Veliki župani bjelovarski (1872. – 1924. / 1941. – 1945.)


posebna izdanja

Veliki župani bjelovarski (1872. – 1924. / 1941. – 1945.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. 2011. Str. 47

Tekst priredio: Željko Karaula

 

U povodu obilježavanja 150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pet godina rada Akademijinog Zavoda u Bjelovaru i Dana Bjelovarsko-bilogorske županije izložbu u Gradskom muzeju Bjelovar pripremili su Mladen Medar, Željko Pleskalat, Božidar Gerić, Tomislav Matić, Zoran Abramović, Marijana Markanović, Jasna Sitek, Mato Šijaković i Zoran Tokić. Izložba je bila  otvorena za javnost od 7. lipnja do 8. srpnja 2011. Uz izložbu tiskan je katalog u kojem se opisuju  životopisi i djelovanje šesnaest velikih župana bjelovarskih i šest župana Velike župe Bilogora za Nezavisne Države Hrvatske (1941. – 1945.).

 

Dostupno: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (http://www.nsk.hr/).

Digitalna zbirka HAZU (http://dizbi.hazu.hr/): Pristup dokumentu trenutno je uskraćen zbog zaštite autorskih prava.

Josip Juraj Strossmayer i Bjelovar: trajna prisutnost : 200. godišnjica rođenja Josipa Jurja Strossmayera i 10. godišnjica osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru.


posebna izdanja

Josip Juraj Strossmayer i Bjelovar: trajna prisutnost : 200. godišnjica rođenja Josipa Jurja Strossmayera i 10. godišnjica osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. 2015. Str. 32.

Tekst pripremili: Slaven Pejić, akademik Franjo Šanjek, Mladen Medar, Slobodan Kaštela, Vladimir Strugar

 

U povodu obilježavanja 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja  Strossmayera (1815. – 1905.) i 10. godišnjice osnivanja Akademijinog Zavoda u Bjelovaru (2005. – 2015.) izložbu su pripremili Štefanija Bujger i Slaven Pejić u Studijskom odjelu Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar. Izložba je bila otvorena  za javnost od 13. svibnja  do 6. lipnja 2015. Tiskan je katalog u kojem su izlaganja akademika Franje Šanjeka: Hrvatska i europska dimenzijia Josipa Jurja Strossmayera,  Mladena Medara: Otkrivanju spomen-ploče biskupu Strossmayeru u Bjelovaru 1924. godine, Slobodana Kaštele: Deset godina od osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2005. – 2015.) i Vladimira Strugara o temi Prepoznatljiva i bogata nakladnička djelatnost Zavoda (2006. – 2015.).

 

Dostupno: http://dizbi.hazu.hr/object/30090; http://www.nsk.hr/

KNJIGE SAŽETAKA SA SKUPOVA

250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj (1756. – 2006.)


posebna izdanja
  1. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj (1756. – 2006.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2006. , str. 28

 

Autori: Mirela Slukan Altić, Mira Kolar-Dimitrijević, Ivan Dadić, Dragan Badanjak, Jasna Jurum-Kipke, Goran Jakovljević, Željko Pleskalt, Vladimir Strugar, Ilija Pejić, Inga Lisac, Snježana Paušek-Baždar, akademik Nenad Trinajstić, Silvija Sitta, Mladen Medar, Zorka Renić, Davorin Diklić

Tehnički urednik: Ranko Muhek

 

Znanstveni skup održan je 7. prosinca 2006. u povodu obilježavanja 250 godina od utemeljenja Grada Bjelovara. Autori u sažetcima prikazuju spoznaje o nekim ključnim događajima i pojavama u povijesti Bjelovara.

 

 

Napomena: Izlaganja sa znanstvenog skupa nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 1, 2007. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2763)

Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost


posebna izdanja

Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2007., str. 34

 

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

Autori: Mirela Slukan Altić, Mira Kolar-Dimitrijević, Dragutin Feletar, Petar Feletar, Vjenceslav Herout, Jaroslav Vaculik, Marinko Prka, Dubravko Habek, Mladen Medar, Goran Jakovljević, Ilija Pejić, Mirjana Jakčin Ivančić, Željka Štefša, Berislav Schejbal, Hrvoje Petrić, Željko Karaula, Mladen Vezmarović, Josip Biškup

 

U knjizi su sažetci izlaganja sa znanstvenog skupa održanog 18. listopada 2007., a tema je bila Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost pri čemu je obuhvaćeno razdoblje od 135 godina (1871. – 2006.) i njezina obilježja u različitim upravno-teritorijalnim ustrojima: Bjelovarska županija (1871. – 1886.), Bjelovarsko-križevačka županija (1886. – 1922./1924.), Velika župa Bilogora (1941. – 1945.) i Bjelovarsko-bilogorska županija (od 1992. godine).

 

Napomena: Izlaganja sa znanstvenog skupa nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 2, 2008. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=3519).

Bjelovarsko-bilogorska županija: razvoj utemeljen na znanju


posebna izdanja

Bjelovarsko-bilogorska županija: razvoj utemeljen na znanju. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2009., str. 48

Znanstveno savjetovanje: 26. studenoga 2009.

 

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

Autori: Nada Karaman Aksentijević, Zoran Ježić, Jadranka Švarc, Ante Čikić, Tatjana Badrov, Ilija Pejić, Vladimir Strugar

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

 

Osim sažetaka izlaganja o ključnim pitanjima razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije temeljenog na znanju, u knjižici su izvodi iz ključnih dokumenata Hrvatske Deklaracija: Hrvatska na pragu trećeg tisućljeća (2000.), Deklaracija o znanju (2002.), Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja (2004.), zatim iz dokumenata Europske unije i Vijeća Europe, i to: Rezolucija 1193 (1999.), Škole druge prilike – ili kako se boriti protiv nezaposlenosti i isključenosti obrazovanjem i osposobljavanjem, Memorandum o cjeloživotnom učenju (2000.) i Akcijski plan o učenju odraslih: Uvijek je dobro vrijeme za učenje (2007.), te županijskog dokumenta Regionalni operativni program (2006.).

Napomena: Izlaganja sa znanstvenog savjetovanja nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 3, 2009. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5050)

Garić-grad i okolica – od srednjovjekovlja do suvremenosti


posebna izdanja

Garić-grad i okolica – od srednjovjekovlja do suvremenosti. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2010., str. 24

Znanstveno-stručni skup: Bjelovar – Podgarić, 28. listopada 2010.

 

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

Autori: Silvija Pisk, Ivana Škiljan, Krešimir Regan, Hrvoje Petrić, Ruža Lenac-Brleković, Tajana Pleše, Krešimir Karlo, Milan Pezelj, Jasmina Uroda Kutlić, Željko Karaula, Ljiljana Dobrovšak, Hrvoje Gračanin, Zrinka Nikolić Jakus, Željko Dugac

Knjiga sažetaka daje uvid u osnovna pitanja o kojima će autori govoriti na skupu dopunjujući spoznaje o povijesti srednjovjekovne utvrde Garić-grad čiji se toponim spominje 1163. godine.

 

Napomena: Izlaganja sa znanstveno-stručnog skupa nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 4, 2010. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6207)

 

Povijest Bjelovara – nove spoznaje


posebna izdanja

Povijest Bjelovara – nove spoznaje. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2011., str. 8

Znanstveni kolokvij: 27. rujna 2011.

 

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

Autori: Hrvoje Petrić, Željko Holjevac, Željko Karaula

U knjizi sažetaka odabrani i preliminarni su rezultati istraživanja spomenutih autora o povijesti Bjelovara.

 

Napomena: Izlaganja sa znanstvenog kolokvija nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 5, 2012. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6896)

Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


posebna izdanja

Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2014., s tr. 32

Znanstveni skup: 14. studenoga 2013.

 

Tekst pripremio: Vladimir Strugar

Autori: Dubravko Habek, Alen Šelović, Marija Čatipović, Stjepan Grabovac, Marko Opačić, Ivana Ceronja, Zrinka Puharić, Ana Bonetti, Jelica Perasović, Ljiljana Josipović, Bernarda Krnić, Mario Ivanuša, Zrinka Ivanuša, Verica Kralj, Davorin Diklić, Josip Lovrić, Inga Đaković, Duška  Šklebar, Darko Ropac, Ina Stašević, Ivan Šklebar, Jasna Čerkez Habek, Gorka Vuletić, Dubravka Miljković, Josip Čiček, Vladimir Halauk, Vinko Čatipović, Darko Novalić

U knjizi su tekstovi zaključaka sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i preporuke kako zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji unapređivati i negativne trendove mijenjati.

 

Dostupno: http://dizbi.hazu.hr/object/26268; http://www.nsk.hr/

Napomena: Izlaganja sa znanstvenog skupa nalaze se u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 7, 2013. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9222)