ZAVOD ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U BJELOVARU

HR-43000 Bjelovar

A. B. Šimića 1b/I

p. p. 111

E-mail: zavodbj@hazu.hr

www.hazu.hr

 

OIB: 61989185242

IBAN ŽIRO RAČUNA:

DRŽAVNI PRORAČUN

HR1210010051863000160

 

 

Akademik Dragutin Feletar, voditelj Zavoda

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerov trg 14

HR-10000 Zagreb

Tel.: 01/ 48 95 380

E-mail: drago@meridijani.com

 

Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, upravitelj Zavoda

Tel.: 043/ 221-549

E-mail: vstrugar@hazu.hr

 

Sandra Kljaić, administrativna tajnica

Tel./Fax.: 043/ 221-594

E-mail: skljaic@hazu.hr