PREGLED POVIJESTI BJELOVARA OD NJEGOVIH POČETAKA DO KRAJA DOMOVINSKOG RATA

Nositelji projekta (istraživači): prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, prof.  dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Željko Karaula

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Vladimir Strugar

Glavni i odgovorni urednik monografije: Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela

            Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru  realizirao je u razdoblju od 2009. do 2012. godine znanstveni projekt pod nazivom Povijest grada Bjelovara od njegovih početaka do kraja Domovinskog rata.

 

Projekt je naručio Grad Bjelovar te ga financirao prema Ugovoru o financiranju znanstvenoistraživačkog projekta od 10. lipnja 2009. godine u iznosu od 315.000,00 kuna.

Projekt je recenziran u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a njegov je cilj bio napisati znanstvenu monografiju o gradu Bjelovaru sa svim njegovim vojnim, građanskim, građevinskim, političkim i kulturnim obilježjima.

Rezultat je znanstvenog projekta monografija Povijest Bjelovara: naseljavanje, vojna uprava, slobodni grad.  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2013. Edicija Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, knjiga 3., 502 stranice. Dostupna je na mrežnoj stranici repozitorija Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na adresi (http://dizbi.hazu.hr/) i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (http://www.nsk.hr/).

Prof. dr. sc. Hrvoje Petrić u prvoj cjelini pod nazivom Bjelovarsko područje do osnivanja Bjelovara 1756. godine prikazuje podatke i opisuje naseljavanje prostora Bjelovara od prapovijesti. Opisuje političke i upravne promjene u srednjem vijeku, djelovanje katoličkih župa, stanje gospodarstvo i naselja, posebno naselja Bjelovar i Beloblatje (Beloblaće). Obuhvaćena su kulturna zbivanja i znamenite osobe u doba humanizma, bjelovarski kraj u ranom novom vijeku i osmanska pustošenja. S posebnom se pozornosti prikazuje postojanje i djelovanje Varaždinskog generalata do 1756.

Prof. dr. sc. Željko Holjevac, u sljedećoj cjelini, kao logičan slijed, opisuje razdoblje od 1756. do 1871. s posebnim osvrtom na nastanak Bjelovara kao vojnog grada te njegovim vojnim obilježjima (vojni komunitet, vojno stanovništvo) kao i primanje civilnih/građanskih obilježja kad su sve izraženije demografske promjene, a stvaraju se novi društveni odnosi, razvija gospodarstvo, školstvo, zdravstvo te kulturni i vjerski život.

Dr. sc. Željko Karaula prikazuje „moderno“ razdoblje razvoja grada (1871. – 1995.): razvojačenje Varaždinske krajine te društveni i politički razvoj Bjelovara u novim gospodarskim, društvenim, prosvjetnim, zdravstvenim, vjerskim, kulturnim i sportskim okolnostima.

Sažetak je preveden na engleski  jezik, a u dodatku je kronologija najvažnijih događaja i pojava iz povijesti Bjelovara. Arhivska je građa prikupljena u stranim arhivima u Beču, Grazu, Budimpešti, Beogradu i Sarajevu.