Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru djeluje na temelju Ugovora o radu Zavoda između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije koji je potpisan 9. svibnja 2005. godine. Prostorije Zavoda smještene su u prostoru Grada Bjelovara, u obnovljenoj tzv. žutoj vojarni u Ulici Antuna Branka Šimića 1b, u kojoj su i prostorije Veleučilišta u Bjelovaru, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – Nastavnog centra Bjelovar i Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Bjelovar.

Zavod svoj program rada ostvaruje u skladu s ciljevima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, odredbama Ugovora o radu Zavoda te potrebama Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, kao osnivača, a svojim djelovanjem promiče znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo, koji obuhvaćaju:

  • znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
  • organiziranje znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti i primjene znanstvenih rezultata u praksi;
  • organiziranje izložaba s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi;
  • objavljivanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada u odgovarajućim edicijama sukladno kriterijima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na području izdavačke djelatnosti.

Zavod jedanput godišnje objavljuje časopis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (od 2007.), koji je dostupan i online.

Osim časopisa Zavod objavljuje i opsežnije tekstove u biblioteci Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru koju je osnovalo Znanstveno vijeće Zavoda 2011. godine, a koja obrađuju teme važne za Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Pregled Posebnih izdanja Zavoda dostupna su u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (http://dizbi.hazu.hr/).